Nyttige Links

Kongehuset

Kongehuset

http://www.kongehuset.dk/

   

Maritime links

Rudkøbing Sejlklub

http://rudkobingsejlklub.dk/velkommen

Marstal Maritime Museum

http://www.marstal-maritime-museum.dk/

Bladet Søfart

http://www.soefart.dk/

Marineforeninger

http://www.marineforeningen.dk/

Søfartsstyrelsen

http://www.soefartsstyrelsen.dk

Fregatten Jylland

http://www.fregatten-jylland.dk/

Farvandsvæsenet

http://www.frv.dk/
Maritime oplysninger www.maritimedanmark.dk
Maritime links http://www.maritimelinks.dk/
Havnelodsen http://www.danskehavnelods.dk/
Søværnets Operative Kommando http://forsvaret.dk/sok/
Museet for Søfart Helsingør http://www.mfs.dk
Søfolk i perioden 1707 - 1839 http://www.skippere.dk/
Oplysninger om positioner med mere for skibe i den Danske farvande

https://www.marinetraffic.com/dk

 

Håndbog om søværnet - privat side http://www.navalhistory.dk

Langelandske links

Langelands Kommune

http://www.langelandkommune.dk/

Hotel Rudkøbing Skudehavn

http://www.rudkobingskudehavn.dk/

Hotel Skandinavien

http://www.skanhotel.dk/

Turist og Erhvervsforening

http://turist.langeland.dk

Bianca 27 hjemmeside http://Bianca27.net
Afsnit i Langeland Atlas om Rudkøbing Havn http://www.langelandatlas.dk/kulturmiljoer/42_Rudkoebing_havn.pdf