KALENDER

5. maj    –  i år med begrænset deltagerantal

På Midtermolen i Rudkøbing Havn markerer vi Danmarks befrielse 1945 med flaghejsning og kransenedlægning ved mindestenen for omkomne søfolk.

5. maj for et par år siden

2021

Lørdag den 30. januar kl. 17  foreningens 168. ordinære generalforsamling på

Hotel Skandinavien