KALENDER

5. maj 2021 

På Midtermolen i Rudkøbing Havn markerede vi Danmarks befrielse 1945 med flaghejsning og kransenedlægning ved mindestenen for omkomne søfolk.