Medlemsvilkår

Årskontingent er 200 kr. for 2021.

I henhold til lovene optages enhver agtværdig person som medlem.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller ved benyttelsen af adressen her på hjemmesiden.