Medlemsvilkår

Årskontingent er 150 kr. for 2020.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller ved benyttelsen af adressen her på hjemmesiden.